Forretningsbetingelser

Stevns Lifestyle publiceres og distribueres af:

House of Marketing
Tåstrupvej 29, Tåstrup
4672 Klippinge
Telefon: 28431144
E-mail: agate@houseofmarketing.dk
CVR. 30160002

 

Betingelser for annoncering

 

Kravspecifikationer for annoncer

Annoncen skal leveres som trykklar pdf i det fastsatte mål og uden skæremærker. Alle billeder skal være min. 300 dpi og konverteret til CMYK.

 

Annoncemærkning

Alle annoncer mærkes ”ANNONCE”, når de indrykkes i bladet. Dette for at sikre, at læseren tydeligt kan skelne mellem betalt indhold og redaktionelt indhold, og er samtidig med til at styrke værdien af det redaktionelle indhold.

 

Annonceindhold

Annoncer må ikke indeholde politiske budskaber, men skal alene have et kommercielt formål for din forretning på Stevns.

For ejendomsmæglere gælder, at de annoncerede boliger skal være beliggende i Stevns Kommune.

 

Retningslinjer for betalt indhold i Stevns Lifestyle

Det er en vigtig del af strategien bag Stevns Lifestyle, at magasinet ikke skal være pakket med annoncer og reklamer til en grad, hvor det bliver utroværdigt for læseren. Det vil og skal altid være det redaktionelle indhold, der har den største tyngde i magasinet, og det påhviler alene redaktionen på Stevns Lifestyle at vurdere, hvor meget betalt indhold, der præger hver enkelt udgivelse.

 

Annoncetjek

Ved modtagelse tjekker vi din annonce for korrekt opsætning iht. kravsspecifikationer. Dette for at sikre, at din annonce fremstår skarp i magasinet.

 

Annullering

Hvis en annonceindrykning ønskes annulleret, skal dette ske skriftligt senest 4 uger, før magasinet udkommer. Ved for sen annullering vil det fulde beløb blive faktureret.

 

BETALINGSBETINGELSER

 

Betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms. Annoncepriser er altid ekskl. eventuel opsætning af annonce.

Faktura for din indrykkede annonce fremsendes typisk på udgivelsestidspunktet.

Betalingsbetingelser 8 dage netto. Ved for sen betaling påregnes rente iht. gældende lovgivning.

 

OPHAVSRET

 

Redaktionelt indhold

Al redaktionelt indhold i Stevns Lifestyle magasinet, på hjemmesiden og på sociale medie profiler er ophavsretsbeskyttet og kan alene benyttes af House of Marketing/Stevns Lifestyle.

House of Marketing/Stevns Lifestyle forbeholder sig retten til at videresælge artikler og andet redaktionelt indhold til relevante 3. part aktører for større eksponering af Stevns og den omtalte aktør. Den i artiklen omhandlende aktør vil i så fald blive informeret herom.

 

Annonceproduktion

Såfremt annoncøren ønsker hjælp til produktion af annonce, udarbejdes denne af House of Marketing. Annoncøren afregner den aftalte pris og har derefter fuld råderet over den udarbejdede pdf.

 

Fotos

Alle fotos brugt i forbindelse med redaktionelt indhold i magasinet, på hjemmesiden og/eller på Stevns Lifestyles sociale medie profiler er ophavsretsbeskyttet og kan alene benyttes af House of Marketing/Stevns Lifestyle eller den pågældende fotograf.

Fotos fra artikler kan frikøbes for kr. 500,- /stk. + moms. Betaling sker på ovennævnte vilkår. Alle fotos leveres elektronisk og aktøren kan frit herefter benytte billederne til egen eksponering. Pengene går til at dække omkostningerne til magasinet.

Øvrige fotos fra magasinet, hjemmesiden og sociale medieprofiler kan frikøbes af eksternt interesserede for kr. 500,- /stk. + moms. Det er alene Stevns Lifestyle / House of Marketing, der vurderer om det enkelte billede kan frikøbes.

 

 

 

Stevns Lifestyle publiceres og distribueres af:

House of Marketing
Tåstrupvej 29, Tåstrup
4672 Klippinge

Stolt verdensarvspartner